Constructieadvies van  Ir Quinten R Wildeboer

Het begint met een goede constructietekening

Het berekenen en tekenen van bouwkundige constructies behoeft specialistische kennis. Bouwkundig constructeur Ir Quinten R Wildeboer in Haarlem houdt zich al 20 jaar bezig met diverse bouwkundige projecten. In dit werk valt hij op door een grote betrokkenheid, klantgerichtheid en proactieve werkhouding. Bovendien heeft hij door jarenlange werkervaring een verstrekkende bouwkundige kennis vergaard: van constructietekening tot de daadwerkelijke uitvoering.

Uw professionele constructeur

De heer Wildeboer is zeven jaar geleden als zelfstandig ondernemer gestart met constructietekeningen en -berekeningen. Samen met verschillende partners verzorgt hij de gehele uitvoering van een bouwkundig traject. Met enthousiasme draagt hij zorg voor de aansturing en begeleiding van zijn meewerkende collega-constructeurs en -tekenaars.

Van constructietekening tot oplevering

De heer Wildeboer verzorgt de berekeningen en tekeningen van bouwkundige constructies in beton, staal en hout. Daarnaast begeleidt hij de gehele bouwperiode tot aan de oplevering van het project. Het bedrijf is in te schakelen voor:

  • Nieuwbouw, alle voorkomende gebouwen zoals woningen, bedrijfshallen, kantoren et cetera.
  • Verbouwingen en woningen, winkels, hotels, bedrijfsgebouwen et cetera.
  • Fundering herstellen.
  • Bijzondere gebouwen en constructies zoals ondergrondse parkeergarages, bioscopen en poppodia, draagconstructies in tunnels, grote luifelconstructies, voorspanbalken, bijzondere opvangconstructies en de bevestiging van zonnepanelen ten behoeve van laadstations.
  • Adviezen en onderzoeken op constructiegebied.
  • Toezicht op de bouw.

Alle werkzaamheden van Ir Quinten R Wildeboer in Haarlem worden uitsluitend uitgevoerd onder De Nieuwe Regeling 2005 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur (DNR 2005), met daarin meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen. DNR 2005 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

Bouwkundig ingenieur nodig? Bel Ir Quinten R Wildeboer